ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Services
dot
bulletHuman Resource Consulting
bulletPositive Psychology Training
bulletLife Coaching
bulletAssessment Survey and Evaluation
dot
Positive psychology Training
dot
bulletPositive Psychology : Creating Happy Organization
bulletการพัฒนาเครื่องมือและหลักสถิติเพื่อการวิจัย
dot
Knowlege
dot
bulletบทความ
bulletสาระความรู้เบื้องต้นเรื่องจิตวิทยา
bulletสูตรลับความสำเร็จ
bulletรับสมัครงาน
bulletหลักสูตรอบรม
bulletVDO การอบรม
dot
วารสาร TNY Training Feedback (Public Training)
dot
bulletฉบับที่ P009/2554
bulletฉบับที่ P010/2554
bulletฉบับที่ P011/2554
dot
วารสาร TNY Training Feedback (In house Training)
dot
bulletฉบับที่ I005/2554
bulletฉบับที่ I006/2554
bulletฉบับที่ I007/2554
dot
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2555
dot TNY Success Center  ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ

 

    

 

 

 

         

                เริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดย อ.ธนยศ  ศิริดำรงค์ศักดิ์ มุ่งเน้นด้านการอบรมเชิงทัศนคติ (Attitude Training) พัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้น

1. ปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติเชิงบวก 
2. เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์และการประสานงานอันดีภายในองค์กร
4. ดำเนินงานภายใต้หลักจริยธรรม แบ่งปัน ช่วยเหลือสังคมไทย

 

กิจกรรมของศูนย์ฝึกอบรมฯTNY Success Center
More...

 ศูนย์ฝึกอบรมฯ TNY Success Center ขอขอบคุณ บริษัท วันเวิลด์ทัวร์แอนด์ทราเวล จำกัดที่เปิดโอกาสให้ อ.ธนยศ  ศิริดำรงค์ศักดิ์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก"  ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556  ทางวิทยากรและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่นำเสนอจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ให้มีความสุขในการดำเนินชีวิตและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

 
More...

 การอบรมหัวข้อ "การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก" บริษัท ทิมฟู้ด จำกัด

 ศูนย์ฝึกอบรมฯ TNY Success Center ขอขอบคุณบริษัท ทิมฟู้ด จำกัด  ที่เปิดโอกาสให้ อ.ธนยศ  ศิริดำรงค์ศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก" จัดให้กับบุคลากรหน่วยงานต่างๆ รวม 69 ท่าน ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 ณ. จันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 
More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

TNY CONSULTANT CO.,LTD. บริษัท ทีเอ็นวาย คอนซัลท์แทนท์ จำกัด
เลขที่ 188 ซอยเพชรเกษม63 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Mobile : (089) 987 0756 (080) 446 7192-93 Fax : (02) 455 4925
E-mail : tny_center@hotmail.com  Website : www.tnysuccess.com
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น. เสาร์ 08.30-12.00 น.

Web designed By...Niwat Panta