ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Services
dot
bulletHuman Resource Consulting
bulletPositive Psychology Training
bulletLife Coaching
bulletAssessment Survey and Evaluation
dot
Positive psychology Training
dot
bulletPositive Psychology : Creating Happy Organization
bulletการพัฒนาเครื่องมือและหลักสถิติเพื่อการวิจัย
dot
Knowlege
dot
bulletบทความ
bulletสาระความรู้เบื้องต้นเรื่องจิตวิทยา
bulletสูตรลับความสำเร็จ
bulletรับสมัครงาน
bulletหลักสูตรอบรม
bulletVDO การอบรม
dot
วารสาร TNY Training Feedback (Public Training)
dot
bulletฉบับที่ P009/2554
bulletฉบับที่ P010/2554
bulletฉบับที่ P011/2554
dot
วารสาร TNY Training Feedback (In house Training)
dot
bulletฉบับที่ I005/2554
bulletฉบับที่ I006/2554
bulletฉบับที่ I007/2554
dot
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2555
dot


Life Coaching

  

        อยากให้คุณลองตอบคำถามง่ายๆ 4 คำถามดู 1.เมื่อปีที่แล้วคุณเป็นอะไร? 2.ปัจจุบันคุณเป็นอะไร? 3.อีกห้าปีข้างหน้าคุณอยากเป็นอะไร? และ 4.อีกสิบปีข้างหน้าคุณจะเป็นอะไร? คุณคงตอบได้ไม่ยากกับคำถามเหล่านี้ ถ้าเป็นคำถามเกี่ยวกับอดีตและปัจจุบัน แต่คำถามเกี่ยวกับอนาคตคุณตอบอย่างไร? คุณตอบเพราะว่าคุณอยากเป็นจริงๆ หรือคุณตอบเพราะว่าเป็นแค่ความฝันของคุณ ที่แย่ที่สุดถ้าเป็นความฝันที่คุณบอกกับตัวเองว่า คงเป็นไปไม่ได้ ไม่รู้จริงๆว่าจะต้องทำให้สิ่งที่ฝันเป็นจริงได้อย่างไร?

      เชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนคงอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่จุดมุ่หมายที่ตั้งไว้ หรือไม่ก็อยากปรับเปลี่่ยนชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสุข ความรัก ครอบครัว หน้าที่การงาน สุขภาพ สังคม หรือแม้แต่การเพิ่มศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น ในหลายๆครั้งหรือเกือบทุกครั้ง คุณยังจัดการและแก้ปัญหาบางอย่างไม่ได้ คิดไม่ออก บอกไม่ถูกจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังและต่อยอดเป็นปัญหาต่างๆ ที่สร้างความทุกข์ให้กับชีวิต ไม่ต้องแปลกใจเลยหากเราจัดการกับปัญหาบางปัญหาไม่ได้ เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ทุกเรื่อง เก่งทุกอย่างหรือจัดการทุกเรื่องได้ด้วยมุมมองเพียงมุมมองเดียว เราจำเป็นต้องมีใครสักคนที่ช่วยเพิ่มมุมมอง ใครสักคนที่ช่วยกระตุ้น ชี้แนวทางที่ถูกต้องที่พึงปฏิบัติให้กับเรา แนะนำเทคนิคต่างๆในการจัดการชีวิตให้กับเรา ใช่แล้วครับคุณควรจะมี โค้ช โดยเฉพาะ Life Coach โค้ชชีวิต ผู้ซึ่งจะเติมเต็มพลังแห่งชีวิต ผู้ซึ่งเปลี่ยนให้คุณเป็นอีคนที่มีชีวิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขและก้าวสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

 

 

        TNY SUCCESS CENTER โดย อ.ธนยศ ศิริดำรงค์ศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Success and Happiness Life Coach พร้อมที่จะทำให้คุณได้พบกับศักยภาพแห่งตัวตนที่แท้จริงของคุณ จุดแข็งและจุดเด่นของคุณ การเข้าใจหลักความสุขที่แท้จริง อันจะนำพาคุณสู่ความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนแห่งชีวิต ด้วยโปรแกรม Coaching อย่างเป็นระบบแบบแผน ที่จะสร้างความประหลาดใจในความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณ  ด้วยรูปแบบโปรแกรมที่เรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย นำไปปฏิบัติได้ไม่ยากแต่ได้ผลเกินคาด กับโปรแกรม IDP ( Individual Development Program ) 

 

โปรแกรม Life Coaching ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การประเมินผลและรายงานผลส่วนบุคคล ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่

      1.1 การสแกนลอยนิ้วมือ : เพื่อประเมินและรายงานผลรูปแบบพฤติกรรมนิสัยส่วนบุคคล ด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือที่ได้มาตรฐาน

       1.2 การทำแบบประเมินคุณลักษณะ : เพื่อประเมินและรายงานผลจุดเด่นและจุดแข็งส่วนบุคคล เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ

 

2. Focus your Goal รับทราบจุดมุ่งหมาย ประกอบด้วย

      2.1 แจ้งจุดมุ่งหมาย ในการ Coaching ว่าต้องการจัดการในด้านใคของชีวิต

       2.2  รับทราบข้อตกลง ในการเข้าสู่ระบบการพัฒนาเชิงบุคคล

 

3. เข้าสู่โปรแกรม IDP ( Individual Development Program )

       3.1 การพัฒนาส่วนบุคคล : การเรียนรู้และนำไปปฏิบัติใช้จริงในชีวิตประจำวัน ในด้านที่ถูกประเมินในการพัฒนาเพื่อเพิ่มสักยภาพ ด้วยตารางปฏิบัติรายสัปดาห์ หรือรายเดือนที่ชัดเจน และรายงานผลการปฏิบัติ

     3.2 กิจกรรเสริม :  เป็นกิจกรรมที่ใช้เสริมในการพัฒนาเฉพาะส่วนที่ให้ความเข้มข้นสูง ลงมือปฏิบัติและรายงานผล

      3.3 สรุปผลการพัฒนาเชิงบุคคล : สรุปผลที่ได้จากการพัฒนาตามโปรแกรม 

 

หากคุณต้องการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ความสุขของชีวิต เพียงคุณเข้าสู่โปรแกรม Life Coaching คุณจะได้พบและสัมผัส

 

สนใจในโปรแกรม Life Coaching 

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 080 4467192-3 ( เปิ้ล ). โทรสาร. ( 02 ) 4554925

      Copyright © 2010 All Rights Reserved.

TNY Success Center ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ
เลขที่ 188 ซอยเพชรเกษม63 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Mobile : (080) 446 7192-93 Fax : (02) 455 4925
E-mail : tny_center@hotmail.com  Website : www.tnysuccess.com
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ (08.00 - 17.00 น.)

Web designed By...Niwat Panta