ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Services
dot
bulletHuman Resource Consulting
bulletPositive Psychology Training
bulletLife Coaching
bulletAssessment Survey and Evaluation
dot
Positive psychology Training
dot
bulletPositive Psychology : Creating Happy Organization
bulletการพัฒนาเครื่องมือและหลักสถิติเพื่อการวิจัย
dot
Knowlege
dot
bulletบทความ
bulletสาระความรู้เบื้องต้นเรื่องจิตวิทยา
bulletสูตรลับความสำเร็จ
bulletรับสมัครงาน
bulletหลักสูตรอบรม
bulletVDO การอบรม
dot
วารสาร TNY Training Feedback (Public Training)
dot
bulletฉบับที่ P009/2554
bulletฉบับที่ P010/2554
bulletฉบับที่ P011/2554
dot
วารสาร TNY Training Feedback (In house Training)
dot
bulletฉบับที่ I005/2554
bulletฉบับที่ I006/2554
bulletฉบับที่ I007/2554
dot
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2555
dot


สูตรลับความสำเร็จ

 

     คุณเคยสงสัยบ้างไหมว่า การที่เราจะประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกับความสุขนั้น เราต้องทำอย่างไร? มันมีรูปแบบและวิธีการอย่างไรบ้าง? ถ้าเราเรียนรู้มันแล้วจะใช้ได้ผลจริงหรือเปล่า? เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นอีกคนที่มีความสุขไปพร้อมๆกับชีวิตประสปความสำเร็จได้จริงหรือ?

      เชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนคงเคยตั้งคำถามนี้ขึ้นในใจ และเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนพยายามที่จะหาคำตอบเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองให้ประสปความสำเร็จ ทีนี้เรามาลองตั้งคำถามอีกรูปแบบหนึ่งกันดู แล้วคนที่ประสปความสำเร็จไปพร้อมๆกับความสุขเหล่านั้น เขาทำกันอย่างไร? เขาเกิดมาเพื่อประสปความสำเร็จหรือเปล่า? หรือเขาสร้างความสำเร็จให้กับตัวเอง สร้างโอกาสให้กับตัวเองกันแน่?

     คุณเชื่อหรือไม่ว่า ความสำเร็จที่เดินทางไปพร้อมๆกับความสุขนั้น เป็นเรื่องของการฝึกฝน เรียนรู้ และทำความเข้าใจแล้วจึงลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ? ใช่แล้วครับการสร้างความสำเร็จนั้นมีรูปแบบที่ชัดเจน บุคคลผู้ซึ่งประสปความสำเร็จเหล่านั้นรู้และเข้าใจเรื่องนี้ดี

      แล้วรูปแบบและวิธีการในการสร้างความสุขและความสำเร็จนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้าง? TNY SUCCESS CENTER พร้อมที่จะเฉลยความลับอันเป็นกุญแจสู่ความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืน ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้และการฝึกฝนอย่างเป็นระบบ เรียนรู้ง่ายและนำไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจในรูปแบบของความสุขที่แท้จริง ได้ศึกษากระบวนการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ จนสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตเพื่อนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนทั้งชีวิตส่วนตัว และการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างน่าประหลาดใจ

  

 

 TNY SUCCESS CENTER มีบริการรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาสู่ความสุขและความสำเร็จทั้งส่วนบุคคลและองค์กร ด้วย 4 บริการหลักดังนี้

      1. Human Resource Consulting ( HRC ) บริการด้านการวางระบบการจัดการและการพัฒนาร่วมกับองค์การในด้านการบริหารและการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในด้านการจัดหาบุคลลากร การคัดคนเข้า  พัฒนาบุคลากรในองค์การ การจัดการพัฒนาองค์กรสัมพันธ์  การประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบของการสร้างระบบใหม่ทั้งระบบ และการพัฒนาร่วมกับองค์การ เพื่อความสำเร็จขององการ

      2. Positive Psychology Training ( PPT ) บริการด้านการจัดฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา เพื่อการพัฒนาทั้งด้านความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนทั้งชีวิตส่วนบุคคลและองค์การ ซึ้งมี 3 บริการย่อย ได้แก่ 

         2.1 การอบรมเชิงจิตวิทยา : การอบรมเชิงจิตวิทยาหัวข้อ " การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก "  

      2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการและการบริหารธุรกิจ : การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ " การพัฒนาเครื่องมือหลักสถิติ เพื่อการวิจัยและการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์การ "

        2.3 การจัดเวทีเสวนา การนำเสนอ วิเคราะห์ และการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและองค์กร

      3. Life Coaching ( LC ) การบริการด้าน โค๊ชชีวิติ เป็นรูปแบบพัฒนาส่วนบุคคลในด้านการพัฒนาศักยภาพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาเฉพาะทางส่วนบุคคล โดยมีโปรแกรมการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

      4. Assessment Survey and Evaluation ( ASE ) การบริการด้านการทำแบบสอบถาม งานวิจัยและประเมินผล ทั้งแบบเฉพาะเรื่อง และแบบระบบมาตรฐาน โดยมีการบริการดังนี้

        4.1 การรับทำแบบสอบถามในรูปแบบต่างๆ 

        4.2 การทำงานวิจัยและประเมินผลเฉพาะด้าน เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการจัดการในส่นงานขององค์กรเฉพาะด้าน

        4.3 การทำงานวิจัยและประเมินผลแบบระบบมาตรฐาน เหมาะกับองค์กรที่ต้องการจัดการและเปลี่ยนแปลงระบบทั้งระบบ

        4.4 การให้บริการเครื่องมือวัด เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการทราบคุณสมบัติและสมถนะของบุคลากรในองค์กร เช่น เครื่องวัดประเมินจุดแข็งของบุคลากรในองค์กร เพื่อการพัฒนาประสิทธภาพสุ่ความเป็นเลิศ

        4.5 การบริการการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคคลหรือองค์กรต่างๆเพื่อศึกษา ทำความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในองค์การ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ " การพัฒนาเครื่องมือ หลักสถิติ และการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์การ "

 

รายละเอียดของการบริการต่างๆของศูนย์ฝึกอบรม TNY SUCCESS CENTER สามารถคลิ๊กเข้าไปดูได้ตามรายการต่างๆข้างล่างนี้

 

     

     

 

และท้ายสุดนี้เรา TNY SUCEES CENTER เชื่อมั่นเสมอว่า มนุษย์เราทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพอันจะนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จได้  หากเราได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นระบบ และเรา TNY SUCCESS CENTER พร้อมที่จะนำทุกๆท่านเรียนรู้ และก้าวสู่ความสุขและความสำเร็จดั่งที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

TNY Success Center ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ
เลขที่ 188 ซอยเพชรเกษม63 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Mobile : (080) 446 7192-93 Fax : (02) 455 4925
E-mail : tny_center@hotmail.com  Website : www.tnysuccess.com
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ (08.00 - 17.00 น.)

Web designed By...Niwat Panta