ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Services
dot
bulletHuman Resource Consulting
bulletPositive Psychology Training
bulletLife Coaching
bulletAssessment Survey and Evaluation
dot
Positive psychology Training
dot
bulletPositive Psychology : Creating Happy Organization
bulletการพัฒนาเครื่องมือและหลักสถิติเพื่อการวิจัย
dot
Knowlege
dot
bulletบทความ
bulletสาระความรู้เบื้องต้นเรื่องจิตวิทยา
bulletสูตรลับความสำเร็จ
bulletรับสมัครงาน
bulletหลักสูตรอบรม
bulletVDO การอบรม
dot
วารสาร TNY Training Feedback (Public Training)
dot
bulletฉบับที่ P009/2554
bulletฉบับที่ P010/2554
bulletฉบับที่ P011/2554
dot
วารสาร TNY Training Feedback (In house Training)
dot
bulletฉบับที่ I005/2554
bulletฉบับที่ I006/2554
bulletฉบับที่ I007/2554
dot
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2555
dot


กิจกรรมของศูนย์ฝึกอบรมฯTNY Success Center


อบรมหัวข้อ : “เข้าใจตนเอง รู้วิธีสร้างสุข”
การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก" บริษัท วันเวิลด์ทัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด

 ศูนย์ฝึกอบรมฯ TNY Success Center ขอขอบคุณ บริษัท วันเวิลด์ทัวร์แอนด์ทราเวล จำกัดที่เปิดโอกาสให้ อ.ธนยศ  ศิริดำรงค์ศักดิ์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก"  ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556  ทางวิทยากรและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่นำเสนอจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ให้มีความสุขในการดำเนินชีวิตและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

 
การอบรมหัวข้อ "การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก" บริษัท ทิมฟู้ด จำกัด

 การอบรมหัวข้อ "การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก" บริษัท ทิมฟู้ด จำกัด

 ศูนย์ฝึกอบรมฯ TNY Success Center ขอขอบคุณบริษัท ทิมฟู้ด จำกัด  ที่เปิดโอกาสให้ อ.ธนยศ  ศิริดำรงค์ศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก" จัดให้กับบุคลากรหน่วยงานต่างๆ รวม 69 ท่าน ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 ณ. จันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 
การอบรมหัวข้อ " การสร้างองค์การแห่งความสุข" สภาผู้ส่งออกทางเรือ

 การอบรมหัวข้อ "การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก" สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือ

 ศูนย์ฝึกอบรมฯ TNY CONSULTANT ขอขอบคุณสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือ  ที่เปิดโอกาสให้ อ.ธนยศ  ศิริดำรงค์ศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก" จัดให้กับบุคลากรหน่วยงานต่างๆ รวม 17 ท่าน ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23-วันเสาร์ที่24  ธันวาคม 2555 
 
การอบรมหลักสูตร" การทำงานเป็นทีม "

 วิทยากรอบรมหลักสูตร " การทำงานเป็นทีม " จัดให้กับพนักงานในเครือ MTEC GROUP ( EBAY&SUSPENTION ) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่29 กันยายน 2555 ณ ห้องฝึกอบรม TNY Success Center 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาเครื่องมือหลักสถิติ เพื่อการวิจัยและการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร"

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาเครื่องมือหลักสถิติ เพื่อการวิจัยและการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร" จัดให้กับนักศึกษาปริญญาโทและบุคลากรด้านงานบุคคล ในวันที่ 16 และ 17 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา

 

วิทยากรอบรมหลักสูตร "การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก" บริษัทในเครือ อกริไทยarticle

  วิทยากรอบรมหลักสูตร "การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก" จัดให้กับบุคลากรในเครือ อกริไทย รวม 30 ท่าน ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ.ห้องชวนชม 2 โรงแรมรามากาเด้นส์  

วิทยากรอบรมหลักสูตร "การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก" สำนักงานสถิติแห่งชาติarticle

  วิทยากรอบรมหลักสูตร "การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก" จัดให้กับบุคลากรส่วนงานต่างๆของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ รวม 40 ท่าน ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา ณ.ห้องฝึกอบรม 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ  

วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ "การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก" บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดarticle

บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก" จัดให้กับบุคลากรหน่วยงานต่างๆของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด   รวม 80 ท่าน ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ.ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด   

วิทยากรบรรยายพิเศษ ให้กับโครงการฝึกอบรม ในหัวข้อ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่องค์กรแห่งความสุข"article

  ในหัวข้อ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่องค์กรแห่งความสุข" ผู้เข้ารับฟังการบรรยายในครั้งนี้ได้แก่  อาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 63 ท่าน ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

TNY Success Center ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ
เลขที่ 188 ซอยเพชรเกษม63 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Mobile : (080) 446 7192-93 Fax : (02) 455 4925
E-mail : tny_center@hotmail.com  Website : www.tnysuccess.com
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ (08.00 - 17.00 น.)

Web designed By...Niwat Panta