ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Services
dot
bulletHuman Resource Consulting
bulletPositive Psychology Training
bulletLife Coaching
bulletAssessment Survey and Evaluation
dot
Positive psychology Training
dot
bulletPositive Psychology : Creating Happy Organization
bulletการพัฒนาเครื่องมือและหลักสถิติเพื่อการวิจัย
dot
Knowlege
dot
bulletบทความ
bulletสาระความรู้เบื้องต้นเรื่องจิตวิทยา
bulletสูตรลับความสำเร็จ
bulletรับสมัครงาน
bulletหลักสูตรอบรม
bulletVDO การอบรม
dot
วารสาร TNY Training Feedback (Public Training)
dot
bulletฉบับที่ P009/2554
bulletฉบับที่ P010/2554
bulletฉบับที่ P011/2554
dot
วารสาร TNY Training Feedback (In house Training)
dot
bulletฉบับที่ I005/2554
bulletฉบับที่ I006/2554
bulletฉบับที่ I007/2554
dot
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2555
dot


Our Experiences > การอบรมหัวข้อการสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ให้กับ บริษัทวันเวิลด์ทัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด

การอบรมหัวข้อการสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ให้กับ บริษัทวันเวิลด์ทัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด

 ศูนย์ฝึกอบรมฯ TNY Success Center ขอขอบคุณ บริษัท วันเวิลด์ทัวร์แอนด์ทราเวล จำกัดที่เปิดโอกาสให้ อ.ธนยศ  ศิริดำรงค์ศักดิ์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างองค์การแห่งความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวก"  ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556  ทางวิทยากรและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่นำเสนอจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ให้มีความสุขในการดำเนินชีวิตและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

TNY Success Center ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ
เลขที่ 188 ซอยเพชรเกษม63 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Mobile : (080) 446 7192-93 Fax : (02) 455 4925
E-mail : tny_center@hotmail.com  Website : www.tnysuccess.com
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ (08.00 - 17.00 น.)

Web designed By...Niwat Panta